ZZ Stemvorming

STEMEXPLORATIE


‘Ik zoek niet, ik vind.’


Geïnspireerd door deze quote van schilder Pablo Picasso exploreert stemcoach en zangdocente Kim Meyns de mogelijkheden van de stem en het gebruik ervan.
Kim studeerde zang aan het Brussels conservatorium bij B. De Vos.
Tijdens deze opleiding leerde ze het Lichtenberger Model, een toegepaste stemfysiologie ontwikkeld door Gisella Rohmert, kennen. Nadien verdiepte ze haar kennis ervan bij verschillende gerenommeerde zangers, o.a. in Duitsland. In 2016 mocht ze zelfs de Lehrbefähigung van het Lichtenberger Institut in ontvangst nemen.

Op 25 september 2021 verzorgt ze over dit onderwerp een workshop voor Koor & Stem.

Deze sessie wordt een proeverij van verschillende aspecten van klankoptimalisatie.
Aan de hand van lichaamsbewustzijn en zintuiglijk waarnemen ontdekken en ervaren we hoe we meer klankruimte, een vrijere klankstroom en minder blokkades kunnen realiseren. Of kort gezegd: we leren hoe we gemakkelijker kunnen zingen.
Ons lichaam is een resonerend instrument. Zowel de anatomie, de fysiologie als de manier waarop wij hiermee omgaan hebben een invloed op onze stemklank, zo leert Kim ons.
Deze workshop is een aanrader voor zangers én dirigenten.
Zangers ervaren dat vrijer en makkelijker klinken niet moeilijk hoeft te zijn. Koordirigenten krijgen inspiratie aangeboden om eens vanuit een andere hoek het thema ‘klank en omgang met de stem’ te belichten.

Inschrijvingen via info@koorenstemvlaamsbrabant.be ten laatste op 31 augustus 2021.
​Vermeld ook even of je lid bent van Koor&Stem.
Schrijf het verschuldigd bedrag over op rekeningnummer BE30 4317 1343 9111 met als vermelding: stemvorming Lichtenberg en de naam van je koor.