Koor XL – 27 augustus 2023 – Leuven

Heb je er altijd al van gedroomd om met velen samen te zingen?
Wil je weten hoe fantastisch het voelt als jouw stem zich vermengt met die van honderd anderen? Dan is deze uitnodiging voor jou!

Op de laatste zondag van augustus organiseert Koor&Stem Vlaams-Brabant een uniek kooratelier, met véélstemmige muziek. Een niet te missen kans om enkele zelden uitgevoerde pareltjes mee te kunnen zingen! Op het programma staan dit jaar:

Charles Wood: Hail, gladdening Light
William Henry Harris: Faire is the Heaven

Na inschrijving, en zodra er voldoende inschrijvingen zijn, sturen we je een mail om de partituur te downloaden en studeer je zelf de jou aangewezen stem thuis in.

We repeteren in de voormiddag in het Lemmensinstituut (Luca school of Arts, Leuven) aan het samenbrengen van de verschillende stemmen, onder leiding van Koen Vits, waarna we richting de Sint-Geertruikerk trekken om de werken in de namiddag drie keer uit te voeren. De uitvoering duurt telkens een kwartier en zal gratis toegankelijk zijn.

Ben je geprikkeld om deze prachtige muziek mee te zingen? Wil je meedoen aan een uniek project in Vlaanderen rond deze hier nog maar zelden uitgevoerde pareltjes van de koorliteratuur? Schrijf je dan zeker in op deze link


Het schema van de dag ziet er als volgt uit:

9.30u aankomst en ontvangst. LUCA school of arts campus Lemmens
                                             – Lemmensberg, 3 3000 Leuven
10.00u repetitie tot 13.00 u o.l.v. Koen Vits (pauze wordt voorzien)
13.00u -14.30u een hapje (of je picknick) gaan eten in de stad.  
14.30u opstellen in de kerk Sint-Geertruikerk,  Sint-Geertruiabdij 1, 3000 Leuven
15.00u eerste uitvoering
15.30u tweede uitvoering
16.00u derde uitvoering
16.30u einde 


Partituren (volgen)

Oefenbestanden (volgen)

De vorige editie (28/8/2022) was fantastisch! Hier vind je de foto’s.

We zongen ‘Light of my soul’ van Robert Lucas Pearsall, dat in het begin van de Coronapandemie virtueel werd ingezongen door meer dan 240 zangers in het project ‘Koorona’, en een achtstemmig ‘Magnificat’ van Michael Praetorius, die dit jaar 450 jaar geleden geboren werd en 400 jaar geleden overleed.