Koorbrunch

Ontmoeting en informatiesessies voor dirigenten en koorbesturen

De koorbrunch van 2022 vond plaats op zondag 9 oktober.

We waren te gast in de abdij van Grimbergen. In de Ostzaal kwamen we samen met een twintigtal bestuursleden van Vlaams-Brabantse koren.

Voor de middag kwamen 2 onderwerpen aan bod:

  1. Het aanbod van Koor en Stem: lidmaatschap, subsidies, toekomstplannen (voorbereiding Jean Smeets, presentatie Cecile Sarlet)

2. Innovatie: wat is innovatie? Voorbeelden uit de koorwereld. (Jean Smeets)

We wandelden in heerlijk nazomerweer tot aan de brasserie Fenikshof, waar we de gesprekken uit de interactieve voormiddag nog konden voort zetten, een fijn netwerkmoment met spijs en drank.

Na de middag kwam Jeroen Keymeulen, directeur van Koor en Stem, spreken over het beleidsplan: wat wil Koor en Stem in de eerstvolgende vijf jaar bereiken. Het volledige beleidsplan is ter beschikking op de website van Koor en Stem.

Na het verorberen van al dit geestelijk en lichamelijk voedsel zongen we onder leiding van Koen Vits een heerlijk Quodlibet: 7 liedjes die we eerste samen zongen, daarna in canon en tot slot, zoals de naam het zegt, voor elk wat wils, de 7 liedjes TEGELIJK. We mochten daarvoor in de bibliotheek van de abdij, en wie wilde mocht ook even gaan kijken naar de sacristie en de basiliek, wat een pracht!


Koorbrunch van 2020 (verslag)

Voor de presentaties: scroll naar het einde van de pagina

Op zondag 2 februari 2020 vond de traditionele koorbrunch van Koor en Stem Vlaams-Brabant plaats.
Neen, geen pannenkoeken op deze feestdag van Lichtmis, maar toch mochten zowel het geestelijk als lichamelijk voer er zijn.

Een 40-tal dirigenten en bestuursleden van onze koren waren afgezakt naar Heverlee.
De seminariezaal en cafétariaruimte van 3hoog Meeting & Events waren uiterst geschikt voor deze aangename ontmoetingsdag.

Stipt om 10.30 uur opende voorzitter Lou Van Cleynenbreugel de bijeenkomst.
Als eerste spreker gaf Erik Demarbaix, koorconsulent van Koor en Stem, heel overzichtelijk uitleg bij de nieuwe subsidieregeling (impulssubsidies) voor de koren. Niet langer de provincies maar wel de Vlaamse Regering beheert nu de cultuursubsidies. Daardoor is de financiële werking van Koor en Stem – net zoals in de andere sectoren – grondig veranderd.
Er is nu meer oog voor individuele talentontwikkeling van koorzangers, dirigenten en koorcoaches. Maar ook projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De provinciale geledingen krijgen hierbij een grote rol toebedeeld.
De (kritische en bezorgde) vragen van de aanwezigen toonden de actualiteit en het belang van deze problematiek aan.

Na deze theoretische uiteenzetting was het tijd om wat te zingen.
Onder leiding van duivel-doet-al Katleen de Vos zongen we meteen van het blad een meerstemmige zetting van Lollipop. Een lied van Beverly Ross en Rolf Opperman in een koorversie van Koen Vits.

Dan was het tijd om de innerlijke mens te versterken.
In het cafétaria was een uitgebreid koud buffet opgesteld. Een streling voor het oog, maar vooral voor de maag….
Tevens een ideaal moment om te netwerken.

Na de brunch was het weer tijd voor nieuws uit de koorwereld.
Gerrit Calluy vertelde in een notendop hoe de stand van zaken is van de World Choir Games die in juli 2020 plaatsvinden in Antwerpen en Gent.
Een onverwacht succes. 550 koren nemen deel, waaronder 125 uit Vlaanderen.
Al deze concerten, wedstrijden, toonmomenten, vriendschapsconcerten, parades, zangers, fans en het publiek voor de concerten in goede banen leiden en coördineren vergt veel voorbereiding. En een massa medewerkers. Vrijwilligers!
Gerrit is op zoek naar 1500 vrijwilligers om in juli paraat te staan.
Zijn oproep was heel duidelijk: geef je op via https://www.eventication.com/events/world-choir-games .
Alle hulp is welkom. De respons bij de aanwezigen leek positief.

Ten slotte was het dan de beurt aan Geert Volkaerts.
Geert Volkaerts is zaakvoerder van Creavolta (www.creavolta.be). Hij helpt ondernemers om meer rendement te behalen uit hun digitale marketingactiviteiten zodat ze beter worden gevonden en meer omzet realiseren.
Sinds zondag hebben Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, blogs en vlogs…. geen geheimen meer voor de Vlaams-Brabantse koren. Koor en sociale media kunnen (moeten?) zeker hand in hand gaan.

Even na 16 uur mocht voorzitter Lou besluiten dat aan deze provinciale bijeenkomst – zoals aan alle mooie liedjes – een einde gekomen was.
Toch maakte hij van de gelegenheid vlug gebruik om er aan te herinneren dat bijna dag op dag 40 jaar geleden de provinciale stuurgroep Vlaams-Brabant het levenslicht zag, toen nog onder de koepel van het ANZ. Een vermeldenswaardige verjaardag….

Met al deze wetenschap op zak, trok iedereen tevreden huiswaarts.
Intussen werden de powerpointpresentaties al naar de aanwezigen doorgestuurd.
Mogen de lokale koren er wel bij varen…